Rozrywka

rozrywka BB

Nazwa Obiektu: Teatr Polski w Bielsku-Białej
Miejscowość: Bielsko-Biała
Adres: ul. 1 Maja 1
WWW: www.teatr.bielsko.biala.pl
Telefon: +48 33 822 84 51
Telefon: +48 33 829 31 60 kasa biletowa
Opis:

Dzisiejszy Teatr Polski, a ówcześnie miejski, powstał w 1890 r. w historycznej części miasta, określanej jako Dolne Przedmieście, dziś stanowiącej część centrum Bielska-Białej. Gmach teatru wzniesiony został w latach 1889-90 według projektu wiedeńskiego architekta Emila von Förstera. Jest to kolejny budynek, którego bryła przypomina o kulturowej jedności Europy Środkowej. Zgodnie z koncepcją architekta wyraźnie nawiązuje do gmachu opery w Wiedniu oraz Teatru Narodowego w Budapeszcie.

Historia Teatru Polskiego

Początki istniejącej do dziś placówki związane są z powstaniem w 1887 r. Komitetu Budowy Teatru, który niebawem zainicjował - z nadzwyczajnym powodzeniem - dobrowolną zbiórkę pieniędzy. Eklektyczna budowla, łącząca w sobie elementy różnych stylów, zaczęła pełnić swe funkcje już jesienią 1890 r. Pierwszym przedstawieniem był Szekspirowski „Sen nocy letniej”. Teatr uważany był za jedną z najlepszych scen prowincjonalnych Cesarstwa Austro-Węgierskiego. Pierwotnie działała tu wyłącznie zawodowa scena niemieckojęzyczna. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę zainicjowano działalność Towarzystwa Teatru Polskiego. Przygotowując własne spektakle oraz zapraszając do inscenizacji teatry z innych miast, uzyskało ono w 1934 r. dostęp do sceny Teatru Miejskiego, dysponując odtąd trzema dniami w tygodniu na przedstawienia polskojęzyczne. Nie zrealizowano jednak w Bielsku-Białej przed II wojną planów stworzenia teatru polskiego. W okresie międzywojennym teatr był równocześnie jedyną w Polsce zawodową sceną niemiecką, o wysokim zresztą poziomie. Po II wojnie działalność teatru reaktywowali już w czerwcu 1945 r. członkowie przedwojennego Towarzystwa Teatru Polskiego. Niebawem do bielskiego przyłączono - jako filię - teatr cieszyński. Przedsięwzięciami o randze ogólnopolskiej były m.in. inscenizacja „Dziadów” (w 1965 r., w reżyserii Mieczysława Górkiewicza), czy też wystawiony w przeddzień stanu wojennego „Jeremiasz” Karola Wojtyły. W czasach obecnych w repertuarze jest m.in. najnowsza dramaturgia polska i środkowoeuropejska, spektakle o tematyce społecznej i historycznej, a także przedstawienia muzyczne. Obok tego placówka prowadzi działalność popularyzatorską, organizując prelekcje i inne spotkania dla mieszkańców.

e-mail: rezerwacja@teatr.bielsko.pl

https://teatr.bielsko.pl/