Rozrywka

rozrywka BB

Nazwa Obiektu: Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki
Miejscowość: Bielsko-Biała
Adres: ul. Sempołowskiej 13
WWW: www.teatrgrodzki.pl
Telefon: +48 33 496 52 19
Telefon: +48 693 887 115
Opis:

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki” zostało założone w roku 1999 w Bielsku-Białej z inicjatywy grupy entuzjastów: artystów i edukatorów. Od samego początku, zgodnie z zamysłem założycieli,  teatr i to, co się z nim wiąże, stał się używanym i skutecznym narzędziem oddziaływania edukacyjnego i terapeutycznego.

BSA „Teatr Grodzki” prowadzi programy edukacyjne i artystyczne dla dzieci i młodzieży  w trudnej sytuacji życiowej, osób niepełnosprawnych, ofiar uzależnień, osób starszych i innych grup potrzebujących wsparcia.

Spośród wielu działań realizowanych wspólnie ze szkołami, przedszkolami, placówkami dla osób niepełnosprawnych i ośrodkami terapeutycznymi wymienić należy spektakle z udziałem dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych w roli aktorów jak i bezpośrednich odbiorców. Wiodącą tematyką poruszaną w przedstawieniach jest przeciwdziałanie dyskryminacji, poszukiwanie właściwych dróg komunikacji międzyludzkiej, pokazywanie sposobów radzenia sobie z problemami życia codziennego.

W ciągu ponad 11 lat działalności Stowarzyszenie „Teatr Grodzki” zorganizowało sesje szkoleniowe dla nauczycieli, trenerów i terapeutów z całej Polski oraz wydało wiele książek, filmów i czasopism na temat: terapii przez sztukę, teatru amatorskiego i edukacji społecznej.
Stowarzyszenie organizuje konferencje, spotkania integracyjne oraz przeglądy twórczości amatorskiej takie jak cykliczne Beskidzkie Święto Małych i Dużych.

Stowarzyszenie „Teatr Grodzki” prowadzi dwa Zakłady Aktywności ZawodowejDrukarnię w Bielsku-Białej i Ośrodek Wypoczynkowy w Lalikach, zatrudniając 62 osoby  z niepełnosprawnością oraz Warsztat Terapii Zajęciowej „Jesteś potrzebny” w Bielsku-Białej dla 30 uczestników.

Ważnym elementem działalności Stowarzyszenia jest prowadzenie Centrum Wolontariatu, które należy do Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu. Swą działalnością obejmuje region Podbeskidzia. Jego rolą jest pośrednictwo pomiędzy osobami potrzebującym wsparcia a wolontariuszami.

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki” prowadzi działalność głównie w województwie śląskim i małopolskim, a także przeprowadza szkolenia, warsztaty i spotkania partnerskie w innych krajach, takich jak Litwa, Słowacja, Czechy, Niemcy, Finlandia, Włochy itd.

e-mail: biuro@teatrgrodzki.pl

http://www.teatrgrodzki.pl/