Rozrywka

rozrywka BB

Nazwa Obiektu: Regionalny Ośrodek Kultury
Miejscowość: Bielsko-Biała
Adres: ul. 1 Maja 8
WWW: www.rok.bielsko.pl
Telefon: +48 33 822 05 93
Telefon: +48 33 812 69 08
Opis:

Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej jest instytucją kultury samorządu województwa śląskiego. Obecną nazwę nosi od września 2000 roku. Wcześniej był Wojewódzkim Ośrodkiem Kultury (od 1989 r.), a powstał jako Wojewódzki Dom Kultury
1 sierpnia 1975 r. wraz z tworzonym wówczas województwem bielskim.

Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej to

organizator i współorganizator:
 • Tygodnia Kultury Beskidzkiej w Wiśle, Szczyrku, Żywcu, Makowie Podhalańskim, Oświęcimiu, Istebnej, Ujsołach i Jabłonkowie (Republika Czeska),
 • Przeglądu Zespołów Kolędniczych i Obrzędowych Żywieckie Gody w Żywcu i Milówce,
 • Wojewódzkiego Przeglądu Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych w Wiśle,
 • Wojewódzkiego Przeglądu Wiejskich Zespołów Artystycznych w Brennej,
 • Konkursu na Palmy Wielkanocne w Gilowicach,
 • Posiad Gawędziarskich i Konkursu Gry na Unikatowych Instrumentach Ludowych,
 • Międzynarodowego Festiwalu Chórów Gaude Cantem,
 • eliminacji regionalnych Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego,
 • Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego "Przebudzeni do życia",
 • konkursów, szkoleń, warsztatów, kursów;


 • wydawca:
 • kwartalnika "Relacje-Interpretacje" (od 2006 r.),
 • rocznika "Kalendarz Kulturalny Województwa Śląskiego" (od 2000 r.),
 • książek, albumów, katalogów, folderów;
 •  

   

  Ponadto ROK prowadzi:
 • Galerię Sztuki (od 1990 r.),
 • Beskidzkie Centrum Zabawkarstwa Ludowego (od 1993 r.),
 • Beskidzką Szkołę Folkloru.
 •  

  Za swoją działalność Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej został uhonorowany m.in.:
 • Dyplomami Honorowymi Ministra Kultury i Sztuki (1988, 1993),
 • Nagrodą im. Oskara Kolberga (1999),
 • Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego (2009),
 • Złotą Odznaką Honorową Polskiego Związku Chórów i Orkiestr (2008)
 • e-mail: rok@rok.bielsko.pl

  http://rok.bielsko.pl/