Sport

#4. [abase3 table="obiekty" where="id_rodzaju=24" limit="200" columns="Category: Air Sports^nazwa" fields="Name: ^nazwa!,Locality: ^miejscowosc,Address: ^adres,WWW: ^www,Telephone: ^tel1,Telephone: ^tel2" left="*" rlink="nazwa"]
Non-Fatal Error (1241)
Table obiekty does not exist. Valid table names in baza62_it: wp_commentmeta, wp_comments, wp_eg_grids, wp_eg_item_elements, wp_eg_item_skins, wp_eg_navigation_skins, wp_links, wp_mywebtonetperfstatsresults, wp_mywebtonetqtest, wp_options, wp_postmeta, wp_posts, wp_revslider_css, wp_revslider_layer_animations, wp_revslider_navigations, wp_revslider_sliders, wp_revslider_slides, wp_revslider_static_slides, wp_term_relationships, wp_term_taxonomy, wp_termmeta, wp_terms, wp_usermeta, wp_users.

Name: Klub Jazdy Konnej Solka, Międzyrzecze Górne, ok. Bielska-Białej
Locality: Bielsko-Biała
Address: ul. Wygrabowicka 484
WWW: http://konie.bielsko.pl/
Telephone: +48 605 042 129; +48 782 946 701- w sprawie rekrea
Telephone: +48 607 271 234- w sprawie wynajmu boksu