Sport

Nazwa Obiektu: Beskidzkie Stowarzyszenie Brydża Sportowego
Miejscowość: Bielsko-Biała
Adres: ul. Matusiaka 9/42, 43-300 Bielsko-Biała
WWW: www.bsbs.pl
Telefon: skr. poczt. 164
Telefon:
Opis: Sekcje sportowe: - brydż sportowy Prezes klubu: Zbigniew Durańczyk