Sport

Nazwa Obiektu: Bielski Klub Alpinistyczny
Miejscowość: Bielsko-Biała
Adres: ul. 3 Maja 1, skr. poczt. 484, 43-300 Bielsko-Biała
WWW: www.bka.org.pl
Telefon:
Telefon:
Opis: Sekcje sportowe: - wspinaczka skalna Prezes klubu: Jan Weigel