Turystyka

turystyka BB

Nazwa Obiektu: Beskidzkie Towarzystwo Cyklistów
Miejscowość: Bielsko-Biała
Adres: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Krasińskiego 5a
WWW: www.btcbb.pl
Telefon: 33 822 05 29
Telefon:
Opis: Główne cele działalności Beskidzkiego Towarzystwa Cylklistów: - organizowanie i popularyzowanie turystyki rowerowej oraz innych form aktywnego wypoczynku - propagowanie budowy ścieżek rowerowych - wytyczanie nowych szlaków dla potrzeb turystyki rowerowej - wspieranie organizacji i osób, które podejmują działania na rzecz rozwoju turystyki rowerowej - wytwarzanie atmosfery zaufania i szacunku dla zajmujących się działaniem na rzecz ruchu rowerowego oraz propagowanie wśród członków stowarzyszenia zasady "fair play" - wzajemnej pomocy i uprzejmości. Skład Zarządu: - Prezes Jolanta Koźmin - Wiceprezes Jan Pająk - Sekretarz Marek Danielkiewicz - Skarbnik Piotr Kobiela