Urzędy

urzedy-BB

Obiekty kategorii: Urzędy Administracji Państwowej i Samorządowej
Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Oddział w Bielsku-Białej
Urząd Miejski w Bielsku-Białej
Agencja Restrukturyzacji I Modernizacji Rolnictwa. Biuro Powiatowe
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Oddział regionalny
Krajowe Biuro Wyborcze. Delegatura.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Narodowy Fundusz Zdrowia. Delegatura w Bielsku-Białej
Obwodowy Urząd Miar
Państwowa Inspekcja Pracy. Oddział w Bielsku-Białej
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
Powiatowy Urząd Pracy
Prokuratura Okręgowa
Prokuratura Rejonowa
Regionalna Izba Obrachunkowa
Sąd Okregowy
Sąd Rejonowy
Starostwo Powiatowe
Śląski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej. Ośrodek Zamiejscowy SPSK w Bielsku-Białej
Urząd Dozoru Technicznego
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Międzywydziałowy Zespół Zadaniowy.
Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Statystyczny w Katowicach. Oddział Bielsko-Biała
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Filia.
Zakład Ubezpieczeń Spolecznych
Obiekty kategorii: Urzędy Skarbowe
Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku Białej
Drugi Urząd Skarbowy w Bielsku Białej
Pierwszy Urząd Skarbowy w Bielsku Białej
#3. [abase3 table="obiekty" where="id_rodzaju=49" limit="200" columns="Obiekty kategorii: Urzędy Celne^nazwa" fields="Nazwa Obiektu: ^nazwa,Miejscowość: ^miejscowosc,Adres: ^adres,WWW: ^www,Telefon: ^tel1,Telefon: ^tel2,Opis: ^opis" left="*" rlink="nazwa"]
Non-Fatal Error (1241)
Table obiekty does not exist. Valid table names in baza62_it: wp_commentmeta, wp_comments, wp_eg_grids, wp_eg_item_elements, wp_eg_item_skins, wp_eg_navigation_skins, wp_links, wp_mywebtonetperfstatsresults, wp_mywebtonetqtest, wp_options, wp_postmeta, wp_posts, wp_revslider_css, wp_revslider_layer_animations, wp_revslider_navigations, wp_revslider_sliders, wp_revslider_slides, wp_revslider_static_slides, wp_term_relationships, wp_term_taxonomy, wp_termmeta, wp_terms, wp_usermeta, wp_users.

Obiekty kategorii: Urzędy Pocztowe
Urząd Pocztowy Bielsko-Biała (Poczta Główna)